İradeyi oluşturan ve etkileyen şeyler nelerdir? Yazar kitapta iradeyi pek açmadan doğrudan kelime anlamı ile kullanıyor. Eğitimde irade “çalışmak” olarak anlaşılabilir. Fakat bu çalışmanın içerisinde öğrencinin öğrenme isteği, zekasını kullanma çabası, çalışmanın sürekliliği gibi etkenler de vardır. Peki iradeyi etkileyen şeyler nelerdir diye tartışacak olursak bu kişiden kişiye, toplumdan topluma oldukça fark edebilir. Fakat genel olarak öğrencinin ailesi ile ilişkileri, arkadaş ortamı ve bence en önemlisi olmasa da en etkilisi olan rekabet ortamı. Rekabet ortamı aileler tarafından da desteklenir. Çünkü eşitlik aileler tarafından da istenen bir şey değildir. Onlar çocuklarının eşitlikten sıyrılıp öne geçmesini ve ayrıcalık elde etmesini isterler. Öğrenciler de yaşıtları ile bir rekabet içerisinde ise daha fazla irade ortaya koyarlar. Daha fazla emek harcar, daha fazla fedakarlık yaparlar. Eşitliğin altında kalan öğrenciler ise motivasyonlarını kaybeder ve rekabetten geri durarak iradesini tamamen ortadan kaldırır.

Talha